Schoolinformatie

Waarom RGO?
Als u met uw kind kiest voor de RGO, kiest u voor een school voor goed openbaar onderwijs tot op het hoogste niveau. Een school waar leerlingen les krijgen in een veilige omgeving, waar we respect voor elkaar heel belangrijk vinden en waar we onze leerlingen, met de diversiteit aan vakken, projecten en buitenschoolse activiteiten,  opleiden tot wereldburgers.

Veel RGO’ers zijn bekende namen geworden in wetenschap, politiek of in het bedrijfsleven. We zijn modern en toekomstgericht in lesinhoud en projecten én met de inzet van moderne middelen, zoals de iPad. Met trots vermelden we onze examenresultaten: de laatste jaren steeds ver boven het landelijk gemiddelde!

We dagen onze leerlingen uit
We zijn geen kleine school, maar ook niet super groot. We kennen onze leerlingen goed en leerlingen kennen elkaar. Door deze ‘kleinschaligheid’ zit ook je ook als vwo’er bij ons op de juiste plek. Sinds het schooljaar 2014/2015 hebben we naast atheneum ook een gymnasium. Met uitdagend onderwijs leiden we onze leerlingen in het vwo op om de overstap naar universitair onderwijs te kunnen maken. De excellente basisschoolleerling kan zich bij ons goed verder ontwikkelen (60% van onze leerlingen volgt havo of vwo). Op de havo-afdeling bereiden we onze leerlingen voor op een goede aansluiting met het hbo. Mavo-leerlingen kunnen (als zij voldoende gemotiveerd zijn en de cijfers goed genoeg zijn) de eventuele overstap naar havo makkelijker maken. Zij volgen in klas mavo 3-4 de zogenaamde mavo XL-klas. Tot slot bieden we ook onze vmbo-leerlingen veel uitdaging met veel (vernieuwde) beroepsrichtingen.

Kansen op ieder niveau
Bij dubbel of gemengd plaatsingsadvies krijgen de leerlingen bij ons les op het hoogste niveau. We investeren in onze leerlingen om het beste uit ieder kind te halen. Van ondersteuningslessen tot verdiepingslessen en examentrainingen. Resultaat telt! Dat zien we terug in de goede scores van onze eindexamenleerlingen. De meeste leerlingen halen hun diploma vwo, havo of vmbo zonder zittenblijven. Buiten het normale lesprogramma hebben we veel buitenschoolse activiteiten, profielklassen sport, kunst en science en modules waarin ondermeer les wordt gegeven in: mediawijsheid, drama, roken, alcohol & drugs, seksualiteit & diversiteit en robotica.

Duidelijke regels
Wij vinden respect en verdraagzaamheid belangrijke voorwaarden voor een prettige en veilige sfeer op school. In plaats van een uitgebreide waslijst aan school- of leefregels hanteren we daarom de ‘Top 5 van schoolregels’.