ICT

De RGO heeft ICT hoog in het vaandel staan. ICT is op de RGO niet alleen een middel, maar ook een doel. ICT wordt op de RGO als middel ingezet om leerlingen te ondersteunen in hun leerproces waardoor zij beter kunnen presteren. Zo zijn alle lokalen uitgerust met een computer en een digibord waardoor een breed scala aan multimedia toepassingen in de lespraktijk geïntegreerd kan worden. Op deze manier kan de docent nog beter inspelen op de verschillende leerstijlen van leerlingen. Daarnaast maakt de RGO gebruik van een ELO. Een ELO is een soort afgeschermde internetpagina die alleen toegankelijk is voor personen (leerlingen, personeel en later ook ouders) die van de RGO hiervoor toestemming hebben gekregen. Op deze ELO kunnen we via studiewijzers een overzicht van het lesprogramma aanbieden, bestanden delen met de leerlingen, opdrachten verstrekken, toetsen/tests afnemen en kunnen we via het berichtensysteem communiceren met onze leerlingen. Met ingang van 9 januari 2012 zijn we overgestapt op Magister ELO. Hiermee hebben we de leerlingenadministratie en de ELO in één pakket ondergebracht. Dit biedt vele voordelen waardoor docenten en leerlingen nog efficiënter kunnen werken. Zo verschijnen opdrachten van Magister ELO ook in de agenda en kunnen leerlingen op die manier een goed overzicht van o.a. openstaande opdrachten krijgen en hoeven zij voortaan maar één systeem te raadplegen i.p.v. twee aparte systemen.

Veel van de dagelijkse werkzaamheden in de meeste beroepen worden tegenwoordig op de computer uitgevoerd. De RGO heeft zich daarom tot doel gesteld om haar leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomstige werkzaamheden. Zo zijn verschillende lokalen volledig met computers uitgerust en beschikt de RGO over een draadloos netwerk en 8 laptopkarren met in totaal 128 laptops die in de les kunnen worden ingezet. Hiermee beschikt de RGO over mobiele computerlokalen waardoor de RGO zeer flexibel is in de inzet van ICT. Op ICT-gebied is de RGO helemaal 'up-to-date' en zeer modern.