Lestijden


Wij hanteren op de RGO de onderstaande lestijden en pauzes:

 Klas 1 en 2  klas 3 en hoger
1e uur 08.35 – 09.25
2e uur 09.25 – 10.15
 Pauze 10.15 – 10.30  3e uur 10.15 – 11.05
 3e uur 10.30 – 11.20  Pauze 11.05 – 11.20
4e uur 11.20 – 12.10
 Pauze 12.10 – 12.40  5e uur 12.10 – 13.00
 5e uur 12.40 – 13.30  Pauze 13.00 – 13.30
6e uur 13.30 – 14.20
 Pauze 14.20 – 14.30  7e uur 14.20 – 15.10
 7e uur 14.30 – 15.20  Pauze 15.10 – 15.20
8e uur 15.20 – 16.10
9e uur 16.10 - 17.00

Het wisselen van lokaal, plaatsnemen, tas uitpakken etc. moet binnen 5 minuten zijn voltooid.
Gezien de grootte van de school heeft niet iedereen op hetzelfde moment pauze.

Eetpauzerooster
Klas 1 en 2
De leerlingen uit klas 1 en 2 hebben altijd om 12.10 uur eetpauze. Het 5e lesuur begint om 12.40 uur. 

Klas 3 en hoger
De leerlingen uit klas 3 of hoger hebben altijd om 13.00 uur eetpauze. Het vijfde lesuur begint om 12.10 uur. (met uitzondering van het verkorte lesrooster)

Uitzondering
Leerlingen die het eerste en tweede uur LO hebben, hebben ochtendpauze na het tweede uur.
Leerlingen die het derde en vierde uur of het vijfde en zesde uur LO hebben, hebben tussen de middag pauze van 12.10 uur tot 12.40 uur.
Leerlingen die het zevende en achtste uur LO hebben, hebben de middagpauze om 14.20 uur.

Gevolgen voor corvee:
De klassen die corvee hebben, moeten schoonmaken na de kleine pauzes om 10.30 uur en 14.30 uur. Door het toezichthoudend personeel worden leerlingen aangewezen die na iedere eetpauze even moeten helpen met opruimen.

Verkort lesrooster
Als er rapportvergaderingen zijn werken we met een verkort lesrooster. Lestijden verkort lesrooster:

 Klas 1 en 2  klas 3 en hoger
1e uur 08.35 – 09.15
2e uur 09.15 – 09.55
 Pauze 09.55 - 10.10  3e uur 09.55 – 10.35
 3e uur 10.10 – 10.50  Pauze 10.35 – 10.50
4e uur 10.50 – 11.30
5e uur 11.30 – 12.10
 Pauze 12.10 – 12.40  6e uur 12.10 – 12.50
 6e uur 12.40 – 13.20  Pauze 12.50 – 13.20
7e uur 13.20 – 14.00
8e uur 14.00 – 14.40
9e uur 14.40 - 15.20

Leerlingen die het eerste en tweede uur LO hebben, hebben ochtendpauze na het tweede uur.
Leerlingen die het derde en vierde uur LO hebben, hebben pauze na het tweede uur.
Leerlingen die het vijfde en zesde uur LO hebben, hebben tussen de middag pauze van 12.50 uur tot 13.20 uur.

Tussenuren
De brugklas heeft in het rooster geen tussenuren. Bij afwezigheid van een docent worden de leerlingen opgevangen door een collega. Bovenbouwleerlingen hebben door de pakketkeuze en door de tweede fase studie-uren. Tijdens deze uren moeten zij zelfstandig studeren in daarvoor bestemde ruimten zoals bijvoorbeeld de mediatheek.

Lesuitval
Als een docent plotseling, bijvoorbeeld door ziekte, het eerste uur afwezig is, worden de leerlingen door de betreffende docent op de hoogte gesteld door middel van een zgn. telefoonboom. Op die manier kan men dan wat later naar school gaan. Als door ziekte of afwezigheid van een docent in de leerjaren 2 en hoger een tussenuur ontstaat, kunnen de leerlingen in de daarvoor bestemde ruimtes zelfstandig studeren. Het is niet de bedoeling dat ze dan de school verlaten.
Voor brugklassers is er dan een speciale voorziening (zie hierboven). Als duidelijk is dat een docent gedurende een langere periode afwezig is, wordt een vervanger voor de vaklessen gezocht.