Ouderbijdrage


Het voortgezet onderwijs is gratis en dat is een groot goed! De RGO ontvangt van de overheid geld om dat te kunnen doen. De lessen, de boeken en het onderdak worden op die manier betaald. De RGO verzorgt echter nog meer. Voor iedere leerling is er een persoonlijk kluisje, de Wi-Fi is overal in de school en gratis te gebruiken, zo ook woordenboeken, atlassen, materialen voor de creatieve vakken. Met onze MR (de medezeggenschapsraad) en vooral de ouders die daarin zitten hebben we afgesproken dat we de ouders en verzorgers hiervoor een bijdrage van €100,- per leerling vragen. Deze bijdrage is vrijwillig maar zonder kunnen wij dit alles niet bieden! In de €100,- is ook een bijdrage voor de ouderraad inbegrepen en een bijdrage voor het sociaal fonds. De ouderraad organiseert allerlei activiteiten voor de leerlingen en het sociaal fonds is bedoeld voor die leerlingen van wie de ouders allerlei zaken echt niet kunnen betalen. Via de onderstaande link vindt u een specificatie van de ouderbijdrage.

Specificatie ouderbijdrage 2018-2019

Er is ook nog een deel van de ouderbijdrage dat niet vrijwillig is, namelijk de kosten voor bv. excursies en werkweken. Ook voor allerlei vakgebonden en algemene activiteiten ontvangt u een rekening. Op de werkweken na zijn dit geen grote bedragen, tussen 15 en 40 euro. De werkweken zijn wel prijzig en daarvoor kunt u eventueel gebruik maken van een gespreide betaling.

Hoe kunt u deze ouderbijdrage betalen? Voor de vrijwillige bijdrage ontvangt u in september via de email een digitale rekening. Deze rekening kunt u overmaken, betalen via iDeal of automatisch laten incasseren. Ook voor de kosten van de andere activiteiten ontvangt u vooraf een rekening. Deze laatste moet voldaan zijn voordat de activiteit plaatsvindt!

Wilt u meer weten over de tegemoetkoming van de schoolkosten, het les- en/of cursusgeld? Of over het kindgebonden budget? Kijkt u dan op deze website voor meer informatie.