Je groeit op de RGO


Leerlingen die kiezen voor de RGO, kiezen voor een school voor goed openbaar onderwijs tot op het hoogste niveau. Een school waar ze les krijgen in een veilige omgeving, waar we respect voor elkaar heel belangrijk vinden en we onze leerlingen met onze diversiteit aan vakken, projecten en buitenschoolse activiteiten opleiden tot wereldburgers. Veel RGO’ers gingen de leerlingen van nu voor en zijn bekende namen geworden in wetenschap, politiek of in het bedrijfsleven. We zijn modern en toekomstgericht in lesinhoud en projecten. In onze lessen gebruiken we moderne middelen, zoals de iPad.

We zijn geen kleine school, maar ook niet super groot. We kennen onze leerlingen goed en leerlingen kennen elkaar. Door deze kleinschaligheid zitten zij bij ons voor alle niveaus op de juiste plek. We bieden sinds 2014 naast atheneum ook gymnasium aan. Met uitdagend onderwijs leiden we onze leerlingen in het vwo op om de overstap naar universitair onderwijs te kunnen maken.

Excellente basisschoolleerlingen kunnen zich bij ons goed verder ontwikkelen (60% van onze leerlingen volgt havo of vwo).

Op de havo-afdeling bereiden we leerlingen voor op een goede aansluiting met het hbo. Mavo-leerlingen kunnen bij ons (mits zij voldoende gemotiveerd zijn en de cijfers goed genoeg zijn) ook de overstap naar de havo maken. Dan volgen zij in klas mavo 3-4 de zogenaamde mavo XL-klas.

Tot slot bieden we ook onze vmbo’ers veel uitdaging met (vernieuwde) beroepsrichtingen.

 


Het beste uit ieder kind


Bij dubbel of gemengd plaatsingsadvies krijgen de leerlingen bij ons les op het hoogste niveau. We investeren in hen om het beste uit ieder kind te halen. Van ondersteunings- tot verdiepingslessen en examentrainingen. Resultaat telt! Dat zien we terug in de goede scores van onze eindexamenleerlingen. Buiten het normale lesprogramma hebben we veel buitenschoolse activiteiten, profielklassen sport, kunst en science en modules waarin onder meer les wordt gegeven in: mediawijsheid, drama, roken, alcohol & drugs en seksualiteit & diversiteit.

Uitstekende examenresultaten